Left Right
Saksområder

Saksområder

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Advokat Netteland har over 25 års erfaring som advokat, og bistår privatpersoner så vel som næringsklienter. Hans hovedarbeidsfelt er:

  • arbeidsrett
  • økonomisk oppgjør i tilknytning til opphør av samboerforhold/ekteskap
  • arverett/skifteoppgjør
  • generasjonsskifte
  • fast eiendoms rettsforhold/boligreklamasjoner
  • plan- og bygningsrett
  • prosedyre
  • kontraktsrett
  • skatte- og forvaltningsklager

Advokat Netteland har gjennom 25 års erfaring et bredt kontaktnett innen næringsliv og idrett. Han har flere styreverv og sitter i domsutvalg innen idrett.

Dersom du har behov for fri rettshjelp, besøk Fri Rettshjelp.